Työelämä ja rentoutuminen

Työelämä ja rentoutuminen – rentoutumisharjoituksia

Tutkimukset ovat osoittaneet, että rentoutuminen vaikuttaa erityisesti oireisiin, jotka ovat pitkäaikaisen stressin aiheuttamia. Rentoutumisella on sekä välittömiä että pitkäaikaisia vaikutuksia. Välitön vaikutus syntyy kun ihminen rentoutuu ja kohdistaa ajatukset tiettyyn kohteeseen: sydämen lyöntinopeus, hengitysnopeus, verenpaine ja hapenkulutus alenevat. Säännöllisten harjoitusten pitkäaikaisia vaikutuksia ovat mm. ahdistuneisuuden ja masentuneisuuden väheneminen.

Rentoutumisen aikaansaamiseksi käytetään erilaisia rentoutus–tekniikoita, joissa mieli kohdistetaan esimerkiksi hengitykseen, tiettyihin kehon osiin tai mielikuvaan. Harjoituksen aikana mielessä liikkuviin ajatuksiin suhtaudutaan passiivisesti. Rentoutusharjoituksen aikana kiinnitetään huomiota myös hengitykseen ja opitaan ns. palleahengitys, jossa käytetään koko hengityskapasiteettia hyväksi (opitaan pois pinnallisesta rintakehähengityksestä).

Työelämä synnyttää välillä stressireaktioita, jolloin elimistö on taistele tai pakene -tilassa. Tämä elimistöä kuormittava tila laukaistaan tietoisella rentoutumisella. Harjoituksen aikana meillä on mahdollisuus luoda elimistölle tilaa, jotta voimme ottaa vastaan uusia asioita ja purkaa vanhaa pois. Rentoutunut ihminen voi saavuttaa jotain suurta ja luoda uutta!