Työelämä ja mielenhallinta

Työelämä ja mielenhallinta – tietoisen läsnäolon harjoitus

Mielenhallinnan harjoitukset opettavat tulemaan tietoiseksi mielen toiminnasta. Tavoitteena on oppia olemaan tietoisesti läsnä ja tarkkailemaan omia ajatuksia ja toimintaa. Samalla pyritään ei-arvioivaan läsnäoloon: erilaiset ajatukset, tunteet ja tapahtumat huomioidaan, mutta niihin ei jäädä kiinni. Epätasapainoinen mieli harhailee asiasta toiseen ja keskittyminen on vaikeaa. Mielenhallinnan harjoituksia voi tehdä esimerkiksi ruuhkabussissa, työpaikalla tietokoneen ääressä tai kauppajonossa. Harjoittelun myötä haastavat tilanteet kuten esim. stressi, vaikeat tunteet ja ristiriidat sujuvat aiempaa tietoisemmin.

Mindfulness eli tietoisen läsnäolon harjoitukset

 • lisäävät läsnäoloa
 • opettavat stressin hallintaa
 • auttavat epämiellyttävien tunteiden ja ajatusten hallitsemisessa
 • opettavat ymmärtämään eron oman itsen ja omien ajatusten välillä
 • säätelevät reagointia epämiellyttäviin ajatuksiin, tunteisiin ja olotiloihin
 • auttavat ymmärtämään, että kaikki ympärillämme muuttuu, tunteet tulevat ja menevät
 • auttavat tutustumaan omaan mielenmaisemaan ja opettavat työskentelemään mielen kanssa
 • opettavat hyväksyntää
 • opettavat pois automaattisesta reagoinnista
 • parantavat keskittymistä ja tarkkaavaisuutta
 • voimistavat hyväksymistä ja myötätuntoa
 • lisäävät tyyneyttä ja mielenrauhaa
 • lisäävät tavoitteiden saavuttamista työ- ja yksityiselämässä.

Jon Kabat-Zinn on kehittänyt tietoiseen läsnäoloon perustuvan stressinhallintamenetelmän (MBSR, Mindfulness-based Stress Reduction). Jos olet kiinnostunut tietoisen läsnäolon tutkimuksesta, niin ohessa on muutamia hakusanoja:

Tietoinen läsnäolo: löydä rauha kiireen keskellä
Täyttä elämää: kehon ja mielen yhteistyö stressin, kivun ja sairauksien hoidossa
The Clinical Handbook of Mindfulness The Art and Science of Mindfulness
The Mind´s Own Physician
The Emotional Life of Your Brain

Lähde: Jon Kabat-Zinn, Kutsu tietoisen läsnäolon harjoittamiseen 2012.